top
English (United Kingdom)Nederlands (NL-nl)
Header
trans
OvervalView, op heterdaad een ongewenst persoon in beeld brengen
PDF Afdrukken
OvervalView is een uitbreiding van het AlarmView camerabewakingssysteem van Isolectra voor particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Lees hieronder meer over de heersende trend, oplossingen en dit concept.

Trend gesignaleerd
Het aantal overvallen op winkels is in de eerste negen maanden van dit jaar fors gestegen. Winkeliers worden steeds vaker het slachtoffer van – veelal jeugdige – criminelen. De overheid maakt zich ernstige zorgen over deze toename en heeft daarom een nieuw convenant gesloten met het Platform Detailhandel Nederland over de bestrijding van winkelcriminaliteit. Politie en justitie gaan daarbij investeren in projecten die het aantal winkelovervallen moeten terugdringen.

Wat kunt u er tegen doen?
Winkeliers kunnen nu echter ook zelf effectieve maatregelen nemen om zich beter te beveiligen tegen criminelen, die het op hun winkel hebben voorzien. Met het nieuwe OvervalView alarmsysteem van Isolectra kunnen beelden van de overvaller met één druk op de knop rechtstreeks worden doorgestuurd naar de particuliere alarmcentrale. Deze kan de beelden rechtstreeks doorzetten naar de politie of naar de PDA van surveillerende agenten in de buurt van de winkel. De politie krijgt daardoor niet alleen direct de alarmmelding, maar beschikt daarbij via de rechtstreekse beelden ook over een duidelijk signalement van de overvaller. De kans dat de overvaller wordt gesignaleerd en kan worden opgepakt is daarmee aanzienlijk groter geworden.

Het concept
OvervalView, een afgeleide van AlarmView, is een webgebaseerd camerabewakingssysteem waarmee videobeelden niet alleen op een externe server worden opgenomen, maar ook rechtstreeks en automatisch bij een alarmmelding kunnen worden meegestuurd naar een alarmcentrale of meldpost. De winkelier kan met een druk op de knop – achter de toonbank of via een draadloze zender – het alarm activeren en de live beelden versturen. OvervalView vergroot daarmee niet alleen de pakkans van de dader, maar zorgt er ook voor dat overvallers – vaak veelplegers – de winkel voortaan zullen mijden.

Voor meer informatie over dit bovenstaande concept kunt u contact opnemen met onze specialist, de heer André Bezemer, telefoonnummer: 06 – 108 415 90